Monitoring GPS
Bezpieczeństwo
Twoich pojazdów!

Zaczynamy! Nasza oferta

Jak wykryć kradzież paliwa w samochodach?


Rozmawiając z właścicielami flot oraz firm transportowych, dochodzimy do niepokojącego wniosku, iż kradzieże paliwa nie są rzeczą sporadyczną, a problemem, z którym boryka się obecnie wiele osób w kraju i za granicą.

Korzystając z naszego systemu GPS z funkcją kontroli paliwa, możliwe jest sprawdzenie obecnego poziomu, jak też i przejrzenie wykresów wartości w dowolnym okresie czasu, np. doby, tygodnia, miesiąca:

Na mapie automatycznie pojawiają się też ikony tankowania, a jeśli w konfiguracji podaliśmy pojemność baku w pojeździe, to również ilość zatankowanego paliwa wyrażona w litrach:

gps wykrywanie tankowań

Porównując ilość faktycznie zatankowanego paliwa pokazaną w systemie, z ilością paliwa wykazaną na fakturze możemy sprawdzić, czy np. część paliwa nie trafiła do kanistrów.

stacja benzynowa

Nasz system wykrywa również nagły spadek ilości paliwa w baku – np. spuszczenie, niekontrolowany wyciek, rozszczelnienie i sygnalizuje czerwoną ikoną na mapie. Widać więc nie tylko to, że nastąpiła kradzież, ale również ile, gdzie oraz dokładnie kiedy:

gps kradzież paliwa z baku