Monitoring GPS
Bezpieczeństwo
Twoich pojazdów!

Zaczynamy! Nasza oferta

Pomiar temperatury w pojazdach i chłodniach


Posiadając pojazd wyposażony w chłodnię, lub taki który przewozi towary wrażliwe na zmianę temperatury, warto na bieżąco monitorować jej wartość.

Mercedes Sprinter – chłodnia

Często samochody-chłodnie (tzw. izotermy) mają w kabinie wskaźnik temperatury, który pokazuje jej bieżącą wartość. Tego typu wskaźniki często działają tylko przy włączonym chłodzeniu oraz w żaden sposób nie pokazują danych historycznych, np. z ostatniej doby czy tygodnia.

Wiele firm działających w branży spożywczej (system HACCP*) lub farmaceutycznej nadkłada na dostawców obowiązek zapewnienia ciągłości danych temperaturowych (tzw. łańcuch temperaturowy) dotyczących dostarczonego towaru, np. mięso, towary mrożone, lody, szczepionki i inne..

*HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Więcej na wikipedii

Aby zapewnić wiarygodny pomiar Nasz system umożliwia zastosowanie kilku rodzajów czujników.

Czujniki przewodowe

Tego rodzaju czujniki są niedrogie w zakupie, ale wymagają doprowadzenia przewodu do miejsca, gdzie ma być mierzona temperatura.


Sonda temperatury działa w zakresie pomiaru od -55 °C do 125 °C.
Dokładność pomiaru wynosi +/- 0,5 °C w zakresie -10 °C do 85 °C


Czujnik bezprzewodowy

W miejscach gdzie ciężko doprowadzić czujnik z przewodem, możemy wykorzystać rozwiązanie oparte o bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności o podwyższonej precyzji pomiaru.

Taki czujnik działa za pośrednictwem Bluetooth Low Energy i bezprzewodowo może transmitować dane do trackera. Wyposażony jest we wbudowaną małą baterię , która pozwala nawet na rok nieprzerwanej pracy.

Dzięki stałemu monitoringowi napięcia baterii, z góry wiadomo kiedy zbliża się koniec jej pojemności i kiedy należy ją wymienić, by nie utracić ciągłości pomiarów.

  • Wymiar czujnika: 50x50x20mm
  • Temperatura pracy: – 25 °C ~ +60 °C
  • Pomiar wilgotności w zareksie 0 – 100% RH
  • Dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,3 °C
  • Dokładność pomiaru wilgotności ~ 3% RH
  • Zasięg działania – do 50 metrów

W systemie SignatiGPS dane o temperaturze widoczne są w postaci przejrzystego wykresu…

…który można wygenerować dla dowolnego zakresu dat: